Català
Español
Français
English
   

     
 

Disseny

Enginyeria

Motlles

Productes

Depilador Cera Corporal

El nostre client precisava de nous productes que per una part fossin més atractius i també fossin més funcionals, així precisava de tenir un calentador amb regulació digital per una part i per altra que el proces de calentar cera fos més rapid i fins i tot que el producte al estar treballant en centres de bellesa anes en consonancia amb el reste de la decoració.

Així, aquí el repte era millorar els seus actuals productes pel que fa a la fiabilitat i rapidesa i a la vegada que en un entorn determinat no deixes indiferente ni a profesionals, ni a clients.

El producte es aquest i com podeu veure reuneix les característiques necessaries i es en el mercat un dels més optims en quan a funcionament i en quan a garantia.

El fabriquem 100% a la nostra planta i el client el serveix directament als centres de bellesa.
   

 

 
 
 
   
ETOW TOOL, S.L. - Passeig Can Feu, 58 08205 Sabadell Barcelona Tel +34 93 724 2527 - Fax. +34 93 724 2526